Từ khóa: 'Máy Tính All In One Asus V272uat' có 2 sản phẩm tìm thấy!

Danh mục tìm thấy: 1

- Màn hình: 23.8Inch - CPU: Core i5 7200U - RAM / HDD: 8Gb / 1Tb+128Gb SSD
Máy tính All in one Asus V272UAT-BA021T
22,990,000 Đ   1 giờ

- Màn hình: 23.8Inch - CPU: Core i5 7200U - RAM / HDD: 8Gb / 1Tb+128Gb SSD
Máy tính All in one Asus V272UAT-BA021T
22,990,000 Đ   1 giờ
- Màn hình: 23.8Inch - CPU: Core i3 7130U - RAM / HDD: 4Gb / 1Tb - OS: Dos
Máy tính All in one Asus V222UAK-BA076T
15,490,000 Đ   23-12
- Màn hình: 21.5Inch - CPU: Core i5 8250U - RAM / HDD: 4Gb / 1Tb - OS: Dos
Máy tính All in one Asus V222UAK-BA078T
17,990,000 Đ   23-12
- Màn hình: 21.5Inch - CPU: Core i5 8250U - RAM / HDD: 4Gb / 1Tb - OS: Windows 10
Máy tính All in one Asus V222UAK-BA140T
14,890,000 Đ   19-02
- Màn hình: 23.8Inch TouchScreen - CPU: Core i5 Core i5 8250U - RAM / HDD: 8Gb / 1Tb - OS: Windows 10
Máy tính All in one Asus V241ICUT-WA034T
20,990,000 Đ   19-02
- Màn hình: 23.8Inch TouchScreen - CPU: Core i5 Core i5 8250U - RAM / HDD: 4Gb / 1Tb+128Gb SSD - OS: Windows 10
Máy tính All in one Asus V241ICUT-WA038T
20,690,000 Đ   19-02
- CPU: Core i7 8700 - RAM / HDD: 8Gb / 1Tb - VGA: VGA onboard - OS: Ubuntu
Máy tính All in one Asus V241ICUT-WA013T
16,990,000 Đ   1 giờ
- Màn hình: 21.5Inch - CPU: Core i5 8250U - RAM / HDD: 4Gb / 1Tb - OS: Dos
Máy tính All in one Asus V241ICUT-WA018T
19,390,000 Đ   1 giờ
- Màn hình: 23.8Inch - CPU: Core i3 7100 - RAM / HDD: 8Gb (2x4Gb) / 120Gb SSD - OS: Dos
Máy tính All in one Asus V222UAK-BA025T
13,990,000 Đ   1 giờ
- Màn hình: 23.8Inch - CPU: Core i5 7400 - RAM / HDD: 8Gb (2x4Gb) / 120Gb SSD - OS: Dos
Máy tính All in one Asus V222UAK-BA040T
15,890,000 Đ   1 giờ